Życzenia Świąteczne Wojewody Podkarpackiego dla Dyrekcji, Kierowników oraz personelu medycznego i niemedycznego SPZOZ w Sanoku

zyczenia_wojewoda_podkarpacki