Informacja

SPZOZ w Sanoku informuje, iż 24 grudnia 2020r. jest dniem wolnym od pracy (w zamian za święto w dniu 26.12.2020 r.) zgodnie z zarządzeniem Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku Nr SPZOZ/ZARZ/NK/95/2019. Podstawa prawna: art. 130 §2 Kodeksu pracy.