Narodowy Program Szczepień przeciwko COVID-19

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Sanoku informuje, że Minister Zdrowia w ramach realizacji Narodowego Programu Szczepień przeciwko COVID-19, wytypował nasz Szpital jako punkt szczepień dla personelu podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

W związku z powyższym proszę wszystkie podmioty wykonujące działalność leczniczą oraz apteki na terenie powiatu sanockiego o sporządzenie listy pracowników (wzór listy pracowników do szczepienia w SPZOZ w Sanoku w załączeniu), którzy deklarują gotowość do nieodpłatnego zaszczepienia się przeciwko COVID-19.

Informację – listę pracowników (zabezpieczony hasłem plik) prosimy przekazać mailowo na adres: szpital@zozsanok.pl oraz w formie papierowej (wraz ze zgodą na przetwarzanie danych ) – do skrzynki podawczej znajdującej się przy drzwiach wejściowych w budynku Administracji SPZOZ w Sanoku II p. w Sanoku przy ul. 800-lecia 26, 38-500 Sanok.

Powyższe informacje w formie mailowej i papierowej należy dostarczyć w terminie do 23.12.2020 r. do godz. 12:00.

Poniżej znajdują się dokumenty do pobrania :
Lista pracowników do szczepienia w SPZOZ w Sanoku
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Sprawę prosimy potraktować jako pilną.