Podziękowania

SERDECZNE PODZIĘKOWANIA !!!

Dla Starostwa Powiatowego w Sanoku, Gminy Sanok, Gminy Besko oraz wszystkim darczyńcom z zrzutka.pl, za okazane wsparcie finansowe w wymianie wykładziny w Oddziale Dziecięcym SP ZOZ w Sanoku.

Szczególne podziękowania składamy Państwu Natalii i Piotrowi Jachimowskim za okazaną pomoc, która umożliwiła nam dokończenia remontu naszego oddziału.

Podziękowanie

 

ORDYNATOR ODDZIAŁU DZIECIĘCEGO
lek. Przemysław Galej