Podziękowania

Dla wszystkich darczyńców a w szczególności dla koordynatora zrzutka.pl Pana Damiana Biskupa, za pomoc w sfinansowaniu zakupu specjalistycznych wózków medycznych dla naszego oddziału, które będą używane w ramach przeciwdziałania pandemii COVID-19.