Informacja – dodatkowy punkt pobrań

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Sanoku informuje, że od dnia 1 września 2020 r. został uruchomiony dodatkowy Punkt Pobrań przy ul. Lipińskiego 10 – Budynek Przychodni (przeniesiony z ul. 800 – lecia 26).
Godziny pracy Punktów Pobrań:
I gabinet – pokój nr 16 – od godz. 6.30 do godz. 10.00,
II gabinet – pokój nr 12 od godz. 7.30 –do godz. 10.30.

Jednocześnie informujemy, iż istnieje możliwość wykonywania badań odpłatnych (zgodnie z obowiązującym cennikiem).