Regulamin przyjęć do poradni specjalistycznych w okresie pandemii koronawirusa SARS CoV-2 w SPZOZ w Sanoku

Szanowni Państwo, pragniemy poinformować, że w trosce o zdrowie Pacjentów, Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Sanoku stopniowo wznawia działalność Poradni Specjalistycznych Szpitala. Przekazujemy Państwu zasady dotyczące organizacji pracy i przyjmowania pacjentów na planowane wizyty w Poradniach SPZOZ w Sanoku (w okresie pandemii/ w okresie wznowienia pracy Poradni). Poniższe ograniczenia spowodowane są sytuacją epidemiologiczną i czasem niezbędnym na wykonanie czynności sanitarno-higienicznych

 1. Na terenie Przychodni obowiązkowe jest noszenie maseczki zasłaniającej nos i usta (pacjenci powinni zabezpieczyć maseczki we własnym zakresie),
 2. Na terenie Przychodni należy zachować minimum 2 metrową odległość od innych na korytarzach,
 3. W miarę możliwości unikać korzystania z windy,
 4. Prosimy o przychodzenie na wizyty lekarskie bez udziału osób towarzyszących (wyjątek: dzieci, osoby z dysfunkcjami uniemożliwiającymi samodzielny pobyt w placówce).
 5. Przed wejściem do Przychodni personel zmierzy Państwu temperaturę i poprosi o wypełnienie ankiety epidemiologicznej (prosimy zabrać swój długopis, okulary do czytania)

W dniu wizyty w poradni:
Wizyta w Poradni zostanie udzielona tylko pacjentom zdrowym bez objawów charakterystycznych dla zakażenia wirusem SARS CoV-2 w tym kaszlu, duszności, gorączki.
Należy bezwzględnie stosować się do wyznaczonych terminów i godzin wyznaczonej wizyty

 1. Przy wejściu do Przychodni nastąpi pomiar temperatury ciała . W sytuacji kiedy dwukrotny pomiar temperatury wykaże 37,5 ºC lub więcej pacjent nie będzie mógł skorzystać z wizyty lekarskiej. W takim przypadku pacjent musi udać się do lekarza POZ lub skontaktować się z Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną
 2. Przy wejściu do Przychodni należy zdezynfekować ręce.
 3. Zostaną Państwo poproszeni o wypełnienie krótkiej ankiety, którą należy podpisać. Dokument (ankietę) z wywiadem epidemiologicznym podpisaną przez pacjenta należy przekazać lekarzowi w trakcie wizyty.
 4. W sytuacji występowania objawów, takich jak kaszel, duszność, a także znajdowania się w grupie ryzyka (pobyt w okresie ostatnich 14 dni w rejonie aktywnej transmisji koronawirusa SARS CoV-2 lub kontakt z osobą zakażoną), osoba ta zostanie przewieziona do Oddziału Obserwacyjno – Zakaźnego SPZOZ w Sanoku
 5. Należy pamiętać o konieczności zachowania dystansu ok. 2 m na korytarzach i obowiązku noszenia masek zgodnie z ogólnie obowiązującymi zasadami
 6. Należy utrzymać bezpieczny dystans w gabinecie lekarskim

Punkt pobrań przy ul. Lipińskiego czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. od 6.30 do 10.30

 • Zapewniamy wykonanie badań pacjentom: ze skierowaniem od lekarza Poradni Specjalistycznych SPZOZ w Sanoku lub ze skierowaniem od lekarzy, z którym SPZOZ ma podpisana umowę
 • Bardzo prosimy, aby badania od lekarzy specjalistów wykonywać nie wcześniej niż tydzień przed zaplanowaną wizytą