Podziękowania

Składam serdeczne podziękowania dla FRAC S.A. za wsparcie rzeczowe udzielone dla SPZOZ w Sanoku w celu przeciwdziałania oraz leczenia pacjentów z objawami COVID-19. Przekazana żywność i napoje są znaczącym wsparciem dla personelu szpitala.
Oddziały naszego specjalistycznego szpitala i pracujący w nich personel medyczny stoją na pierwszej linii frontu walki z pandemią koronawirusa, który zaatakował nasze społeczeństwo.

Wdzięczni Pacjenci, Personel i Dyrekcja SPZOZ w Sanoku