Podziękowania

Podziękowania

adrzoz

 

Składam serdeczne podziękowania dla ADR POLSKA S.A. za wsparcie finansowe udzielone dla SPZOZ w Sanoku w celu przeciwdziałania oraz leczenia pacjentów z objawami COVID-19.

Dzięki przekazanej darowiźnie pieniężnej w kwocie 100.000 zł sanocki szpital zostanie doposażony w niezbędny sprzęt medyczny w szczególności w kardiomonitory i pompy infuzyjne.

Oddziały naszego specjalistycznego szpitala i pracujący w nich personel medyczny stoją na pierwszej linii frontu walki z pandemią koronawirusa, który zaatakował nasze społeczeństwo. Do wygrania tej wojny potrzebny jest nam nowoczesny sprzęt medyczny, który SPZOZ w Sanoku będzie posiadał dzięki przychylności ADR Polska S.A.

Wdzięczni Pacjenci, Personel i Dyrekcja SPZOZ w SanokuSzanowny Pan
Stanisław Chęć
Starosta Sanocki

 

Składam serdeczne podziękowania za okazaną pomoc w przedmiocie pozyskania wsparcia finansowego dla SPZOZ
w Sanoku z ADR POLSKA S.A.w celu przeciwdziałania oraz leczenia pacjentów z objawami COVID-19.

Dzięki otrzymanemu wsparciu rzeczowemu o wartości 100.000,0 zł, SPZOZ w Sanoku zostanie doposażony w niezbędny sprzęt medyczny w szczególności kardiomonitory i pomy infuzyjne.

Oddziały naszego specjalistycznego szpitala i pracujący w nich personel medyczny stoją na pierwszej linii frontu walki z pandemią koronawirusa, który zaatakował nasze społeczeństwo . Do wygrania tej wojny potrzebny jest nam nowoczesny sprzęt medyczny, który SPZOZ w Sanoku będzie posiadał dzięki przychylności ADR POLSKA S.A.

Wdzięczni Personel i Dyrekcja SPZOZ w Sanoku

dyr