Podziękowania

Podziękowania

pzuzoz

W dniu wczorajszym SPZOZ w Sanoku otrzymał informację o pozytywnym rozpatrzeniu naszej prośby o wsparcie rzeczowe
z Fundacji PZU w celu przeciwdziałania oraz leczenia pacjentów z objawami COVID-19.

Dzięki otrzymanemu wsparciu nasz szpital otrzyma w formie darowizny sprzęt medyczny o wartości 99.980,0 zł.
Do szpitala trafią 4 myjnie dezynfektory oraz aparat EKG.

Oddziały naszego specjalistycznego szpitala i pracujący w nich personel medyczny stoją na pierwszej linii frontu walki
z pandemią koronawirusa, który zaatakował nasze społeczeństwo . Do wygrania tej wojny potrzebny jest nam nowoczesny sprzęt medyczny, który SPZOZ w Sanoku będzie posiadał dzięki przychylności Fundacji PZU

Wdzięczni Pacjenci, Personel i Dyrekcja SPZOZ w Sanoku


Szanowny Pan
dr Piotr Uruski
Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

Składam serdeczne podziękowania za okazaną pomoc w przedmiocie pozyskania wsparcia rzeczowego dla SPZOZ w Sanoku z Fundacji PZU w celu przeciwdziałania oraz leczenia pacjentów z objawami COVID-19.

Dzięki otrzymanemu wsparciu rzeczowemu o wartości 99.980,0 zł, SPZOZ w Sanoku zostanie doposażony w cztery myjnie dezynfektory oraz aparat EKG.

Oddziały naszego specjalistycznego szpitala i pracujący w nich personel medyczny stoją na pierwszej linii frontu walki
z pandemią koronawirusa, który zaatakował nasze społeczeństwo. Do wygrania tej wojny potrzebny jest nam nowoczesny sprzęt medyczny, który SPZOZ w Sanoku będzie posiadał dzięki przychylności Fundacji PZU.

Wdzięczni Personel i Dyrekcja SPZOZ w Sanoku

dyr