Akcje zbiórki środków dla Szpitala i Pogotowia Ratunkowego w Sanoku

Trwają akcje w Sanoku związane ze zbiórką środków dla Szpitala Specjalistycznego w Sanoku oraz Bieszczadzkiego Pogotowia Ratunkowego w Sanoku:

Zakup środków ochrony indywidualnej dla personelu Bieszczadzkiego Pogotowia Ratunkowego
i Szpitala Specjalistycznego w Sanoku

Organizatorem zbiorki jest Damian Biskup

https://zrzutka.pl/76pkdt?utm_medium=social&utm_source=facebook&utm_campaign=sharing_button


HIPOKRATES – środki ochrony dla Ratowników, Pielęgniarek i Lekarzy w Sanoku
Organizatorami zbiórki są Rodzice Uczniów Klasy 4b ze Szkoły Podstawowej nr 8 w Sanoku

https://zrzutka.pl/puk3hr