Pomoc rządowa dla szpitala

Niezależnie od otrzymywanych darowizn rzeczowych i finansowych od firm, fundacji, stowarzyszeń i osób fizycznych, pierwszą otrzymaną pomocą dla SPZOZ w Sanoku były środki pieniężne z rezerwy ogólnej, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2. Środki te zostały przekazane przez Wojewodę Podkarpackiego na zakup najpotrzebniejszych środków ochrony indywidualnej i sprzętu medycznego (na podstawie złożonego przez SPZOZ w Sanoku stosownego zapotrzebowania). Przekazana za pośrednictwem Powiatu Sanockiego dotacja rządowa w pierwszych dwóch tygodniach funkcjonowania naszego szpitala jako szpitala zakaźnego, pozwoliła na uzupełnienie stosownych zapasów i dała nam czas na organizowanie dalszych działań związanych z zaopatrzeniem szpitala.

Przyznana dotacja w kwocie 700 tys. zł. pozwoliła zaopatrzyć szpital w następujące środki ochrony indywidualnej i sprzęt medyczny.

Wyszczególnienie Ilość
kombinezony ochronne lekkie (typ TYVEK/TYCHEM) 200
półmaski o klasie filtra FFP3 lub FFP3 1000
przyłbice 500
osłony na buty 1000
fartuchy 1000
maseczki chirurgiczne włókninowe 5000
gogle 500
urządzenie do fumigacji (NOCOSPRAY) 1
dekontaminator 1
nocolyse12% 20
NDP air total plus 200
Skinman soft 500 ml 500
Incidin oxy vipes 200
Skinman soft protect 750 ml 300
respirator 3
kardiomonitor 3
defibrylator 1
pompy infuzyjne 5
kardiomonitor transportowy 1
materace przeciwodleżynowe 10
myjnia dezynfektor 3
przewoźny aparat RTG 1
elektrokardiograf 1
wózek resuscytacyjny 1
wózek zabiegowy 5
termometry bezdotykowe 2
zestawy próżniowe do pobierania krwi komplet