Podziękowania

Szpital Specjalistyczny SPZOZ w Sanoku został wskazany jako jeden z siedmiu szpitali na terenie Województwa Podkarpackiego do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374).
Oddziały naszego specjalistycznego szpitala i pracujący w nich personel medyczny stoją na pierwszej linii frontu walki z pandemią koronowirusa, który zaatakował nasze społeczeństwo . Do wygrania tej wojny potrzebny jest nam sprzęt medyczny i środki ochrony osobistej, które SPZOZ w Sanoku posiada ale wymagają one ciągłego uzupełnienia .
Nasze potrzeby spotkały się z szerokim zrozumieniem i pozytywnym odzewem ze strony władz państwowych, samorządowych, ale także i co najważniejsze z dużym odzewem społecznym.
Trudno jest w tej chwili wymienić wszystkich darczyńców i osoby zaangażowane w przedmiotowej akcji, dlatego wszystkim, którzy pomagają szpitalowi w tym trudnym czasie składam podziękowania .

Jeszcze raz bardzo dziękuję

Grzegorz Panek
Dyrektor SPZOZ w Sanoku


Jeżeli ktoś chciałby wesprzeć SPZOZ w Sanoku udostępniam numer konta:
BNP Paribas Bank Polska S.A. 81 1600 1462 1871 2194 2000 0001
Przelewy z dopiskiem : SPZOZ w Sanoku – koronawirus