Zmiana miejsca udzielania świadczeń – Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna

Z dniem 09.03.2020 r. udzielanie świadczeń zdrowotnych w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej odbywać się będzie w pomieszczeniach Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SPZOZ w Sanoku (strefa planowej izby przyjęć).