Zakaz wstępu dla osób postronnych niebędących pracownikami i pacjentami SPZOZ w Sanoku

Zakaz wstępu dla osób postronnych niebędących pracownikami i pacjentami SPZOZ w Sanoku, których obecność nie jest konieczna do zapewnienia ciągłości działania obiektu.
zakaz