Podziękowania

Składamy serdeczne podziękowania Prezesowi Zarządu Fundacji BGK im. J. K. Steczkowskiego Pani Renacie Kościelniak za udzielenie przez Fundację wsparcia finansowego kwotą 119.850,00 zł w przedmiocie zakupu monitoringu dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii SPZOZ w Sanoku.
Dzięki otrzymanemu wsparciu i przekazaniu darowizny pieniężnej na rzecz Sanockiej Fundacji Ochrony Zdrowia, SPZOZ w Sanoku otrzymał w styczniu 2020 r. trzy wysokiej klasy kardiomonitory BeneVision N17.
Posiadanie takiego nowoczesnego sprzętu medycznego jest niezbędne do sprawnego leczenia pacjentów wymagających intensywnej terapii medycznej w stanach nagłego zagrożenia życia i zdrowia.

Wdzięczni Pacjenci i Dyrekcja SPZOZ w Sanoku