Podziękowania

fundacja-lotos-spzozSkładamy serdeczne podziękowania Prezesowi Zarządu Fundacji LOTOS Panu Wiesławowi Labuda za udzielenie przez Fundację wsparcia finansowego (kwotą 145.000 zł) w przedmiocie zakupu trzech łóżek dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii SPZOZ w Sanoku.
Dzięki otrzymanemu wsparciu SPZOZ w Sanoku po przeprowadzeniu stosownego przetargu i zawarciu umowy z Firmą Konkret Sp. z o.o. Sp.K. odebrał na Mikołaja 3 nowoczesne łóżka elektryczne z wagą (nazwa Multicare LE) każde w cenie 49.970,52 zł.
Posiadanie takiego nowoczesnego sprzętu medycznego jest niezbędne do sprawnego leczenia pacjentów wymagających intensywnej terapii medycznej w stanach nagłego zagrożenia życia i zdrowia.

Wdzięczni Pacjenci i Dyrekcja SPZOZ w Sanoku